Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia 2021
  Data modyfikacji: 22-10-2021 09:16
 2. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Data modyfikacji: 21-10-2021 14:47
 3. organizacje pozarządowe
  Data modyfikacji: 20-10-2021 13:06
 4. Sprawozdania 2021r.
  Data modyfikacji: 20-10-2021 08:33
 5. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
  Data modyfikacji: 14-10-2021 18:26
 6. Komisje Rady Gminy
  Data modyfikacji: 13-10-2021 08:38
 7. Skład Rady Gminy
  Data modyfikacji: 13-10-2021 08:37
 8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 08-10-2021 12:13
 9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Data modyfikacji: 01-10-2021 08:24
 10. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Data modyfikacji: 01-10-2021 08:20
Wersja XML