Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2023r.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2023 .pdf (802,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  oraz wysokości dotacji na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2023.pdf (105,80KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.3.3023.pdf (116,45KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2023.pdf (124,78KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.01.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2023.pdf (1,13MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.01.2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2023/2024

PDFKryteria rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych.pdf (244,69KB) Kryteria rekrutacji do przedszkoli

PDFKryteria rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej.pdf (238,58KB) Kryteria rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2023.pdf (112,95KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2023.pdf (117,63KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.01.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2023.pdf (535,41KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.01.2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarzadzenie nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Pawłowiczki z dn. 24.01.2023.pdf (279,50KB)  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

PDFZał. nr 1do Zarzadzenia nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Pawłowiczki z dn. 24.01.2023 w spr. ogłoszenia wykazu.pdf (275,50KB)

PDFZarzadzenie Nr 0050.11.2023 z dn.24.01.2023.pdf (273,94KB) W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i oddania w użyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.11.2022z dn.24.01.2023.pdf (284,46KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.12.2023.pdf (170,31KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.01.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2023.pdf (110,25KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki.

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2023.pdf (116,36KB)  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2023.pdf (117,95KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.02.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2023.pdf (145,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2023.pdf (186,49KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.02.2023 roku w sprawie zmian w wydatków  na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2023.pdf (120,90KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2023.pdf (125,58KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2023.pdf (163,66KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2023.pdf (120,23KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2023.pdf (147,48KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarzadzenie Nr 0050.28.2023 z dn.27.02.2023.pdf (276,64KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  27.02.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruch. przeznaczonej do dzierżawy powyżej 3 lat.

PDFZałącznik do I ustnego przetargu nieograniczonego działka nr 1142 - Pawłowiczki.pdf (304,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2023.pdf (277,28KB) Wójta Gminy Pawłowiczki o II ustnym przetargu nieograniczonym.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.29.2023 o II ustnym przetargu nieograniczonym.pdf (305,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.30.2023.pdf (277,03KB) Wójta Gminy Pawłowiczki o II ustnym przetargu nieograniczonym.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.30.2023 o II ustnym przetargu nieograniczonym.pdf (304,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.31.2023.pdf (276,79KB) Wójta Gminy Pawłowiczki o II ustnym przetargu nieograniczonym.

PDF1.1 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.31.2023 o II ustnym przetargu nieograniczonym.pdf (304,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2023.pdf (111,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2023.pdf (116,05KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2023.pdf (115,42KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2023.pdf (126,06KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków  w związku z zmianą w budżecie na 2023 rok.

PDFZarządzenie 0050. 37 .2023.pdf (2,15MB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia  16.03.2023 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2022 rok.

PDFSprawozdanie 2022 Inst. Kultury.pdf (130,58KB) Sprawozdanie Instytucji Kultury

PDFSprawozdanie 2022 Inst. Kultury.pdf (130,58KB) Informacja o stanie mienia 

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2023.pdf (124,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2023.pdf (163,75KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenia Nr 0050.43.2023.pdf (117,80KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.03.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2023.pdf (124,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.03.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2023.pdf (38,82KB)Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.03.2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFBilans na dzień 31.12.2022.pdf (88,71KB) Bilans 

PDFRachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022.pdf (77,25KB) Rachunek zysków i strat

PDFInformacja dodatkowa.pdf (162,40KB) Informacja dodatkowa 

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2023.pdf (219,86KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarzadzenie Nr 0050.48.2023.pdf (277,26KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.04.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres powyżej 3 lat.

PDFZał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.48.2022 z dn.20 kwietnia 2023.pdf (286,21KB) Wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2023.pdf (274,49KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.04.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, bezprzetargowo do 3 lat.

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.50.2022 z dnia 21.04.2023.pdf (284,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2023.pdf (124,51KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2023.pdf (154,91KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2023.pdf (126,97KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2023.pdf (177,63KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2023.pdf (275,02KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia10.05.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.56.2023.pdf (274,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2023.pdf (124,21KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.05.2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2023.pdf (144,56KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.05.2023 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków  w związku z zmianą budżetu na 2023 rok.

PDFZarządzenie nr 0050.60.2023.pdf (277,69KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1139 obręb Pawłowiczki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.60.2023.pdf (305,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.61.2023.pdf (277,98KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1140 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.61.2023.pdf (304,89KB) 

PDFZarządzenie nr 0050.62.2023.pdf (278,07KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 1142 obręb Pawłowiczki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.62.2023.pdf (304,93KB)

PDFZarzadzenie Nr 0050.65.2023.pdf (275,17KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 1 czerwca 2023 r. W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, bezprzetargowo do 3 lat.

PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 0050.65.2022.pdf (277,74KB)