Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE Remont drogi gminnej 108405 O ul. Kościelna w Gościęcinie.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY ul. Kościelna - Gościęcin.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
 

Wersja XML