Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinie RIO 2021r.

PDFUchwała nr 39/2021.pdf Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała 76 2021 Pawłowiczki-sig.pdf Opinia w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

Wersja XML