Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.20201.pdf - wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.01.2021 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 7 marca 2021 r.

PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarzadzenie nr 0050.13.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.01.2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.18.2021.pdf - wykaz nieruchomości

PDFZarządzenie nr 0050.19.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pawłowiczki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2021 rok 

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok 

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.02.2021 roku w sprawie zmian w  planie wydatków  na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie nr 0050.31.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia10.02.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.31.2021.pdf - wykaz lokalu

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.02.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2021..pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.02.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.03.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą  w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków oraz dotacji w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie 0050.47.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.03.2021 roku w sprawie rocznego sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

Sprawozdanie  z wykonania budżetu PDFZałącznik nr 1 OBJAŚNIENIA.pdf do Zrządzenia Nr 0050.47.2021

Załącznik Nr 1  PDFTabela 1 dochody.pdf

Załącznik Nr 1a PDFTabela 1a dochody.pdf

Załącznik Nr 2 PDFTabela 2 wydatki.pdf

Załącznik Nr 3 PDFTabela 3 przychody.pdf

Załącznik Nr 4 PDFTabela 4 dotacje zlec.pdf

Załącznik Nr 5 PDFTabela 5 dotacje zlec.pdf

Załącznik Nr 6 PDFTabela 6 dotacje.pdf

Załącznik Nr 7 PDFTabela 7 fundusz sołecki.pdf

Załącznik Nr 8 PDFTabela 8 wykaz inwestycji.pdf

PDFSprawozdanie.pdf z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach za 2020 rok

PDFInformacja.pdf o stanie mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.03.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.03.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2021 .pdf  Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2021 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2021.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach  wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

PDF1.0 Zarzadzenie Nr 0050.62.2021 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy.pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.04.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w uyżyczenie.

PDF1.1 Zał. nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.62.20201.pdf Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia 0050.62.2021

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2021 .pdf Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i  wydatków w związku z zmianą  budżetu na 2021 rok. 

 

 

Wersja XML