Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37820488728504330620000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000027
 1. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 1307
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1284
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1053
 4. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 969
 5. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 425
 6. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 415
 7. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 399
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 371
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 362
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 331
 11. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 329
 12. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 321
 13. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 290
 14. Nabory i konkursy na wolen stanowiska
  Wyświetleń: 285
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 284
 16. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 252
 17. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 248
 18. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 247
 19. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 246
 20. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 245
 21. Środowisko
  Wyświetleń: 230
 22. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 227
 23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 225
 24. Podatki
  Wyświetleń: 213
 25. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 211
 26. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 207
 27. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 205
 28. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 203
 29. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 202
 30. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki na lata 2012 - 2030
  Wyświetleń: 199
 31. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 194
 32. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 193
 33. Opinie RIO
  Wyświetleń: 191
 34. Wójt gminy
  Wyświetleń: 184
 35. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 184
 36. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 177
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 170
 38. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 162
 39. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 154
 40. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 152
 41. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 149
 42. Porady prawne
  Wyświetleń: 148
 43. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 147
 44. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 146
 45. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 141
 46. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 140
 47. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 138
 48. Oświata
  Wyświetleń: 131
 49. Wybory
  Wyświetleń: 128
 50. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 122
 51. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 118
 52. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 115
 53. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 112
 54. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 107
 55. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 105
 56. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 104
 57. Statut gminy
  Wyświetleń: 102
 58. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 102
 59. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 100
 60. Petycje
  Wyświetleń: 97
 61. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 94
 62. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 92
 63. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 92
 64. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 92
 65. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 91
 66. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 91
 67. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 88
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 87
 69. Budżet
  Wyświetleń: 80
 70. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 80
 71. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 80
 72. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 75
 73. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 72
 74. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 72
 75. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 71
 76. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 69
 77. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 65
 78. Raporty
  Wyświetleń: 61
 79. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 57
 80. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 57
 81. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 56
 82. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 55
 83. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 53
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 53
 85. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 52
 86. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 52
 87. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 50
 88. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 45
 89. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 45
 90. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 42
 91. Kontakt
  Wyświetleń: 39
 92. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 39
 93. Kózki
  Wyświetleń: 38
 94. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 37
 95. Trawniki
  Wyświetleń: 36
 96. Borzysławice
  Wyświetleń: 35
 97. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 35
 98. Milice
  Wyświetleń: 35
 99. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 32
 100. Radoszowy
  Wyświetleń: 32
 101. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 31
 102. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 31
 103. Maciowakrze
  Wyświetleń: 31
 104. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 31
 105. Dobrosławice
  Wyświetleń: 30
 106. Naczęsławice
  Wyświetleń: 30
 107. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 30
 108. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 27
 109. Chrósty
  Wyświetleń: 27
 110. Gościęcin
  Wyświetleń: 27
 111. Mierzęcin
  Wyświetleń: 27
 112. Ostrożnica
  Wyświetleń: 26
 113. Przedborowice
  Wyświetleń: 26
 114. Ucieszków
  Wyświetleń: 26
 115. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 25
 116. Jakubowice
  Wyświetleń: 25
 117. Dobieszów
  Wyświetleń: 24
 118. Grodzisko
  Wyświetleń: 24
 119. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 24
 120. Urbanowice
  Wyświetleń: 23
 121. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22
 122. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 20
 123. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 18
 124. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 16
 125. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 16
 126. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 16
 127. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 16
 128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 14
 129. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 13
 130. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 13
 131. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 12
 132. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 11
 133. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 10
 134. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 10
 135. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 10
 136. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 10
 137. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9
 138. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 9
 139. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 9
 140. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 8
 141. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 8
 142. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 7
 143. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 7
 144. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 7
 145. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 6
 146. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 6
 147. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 6
 148. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 2
 149. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2
 150. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2
 151. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1
Wersja XML