Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 5631Luty: 10224Marzec: 10474Kwiecień: 6443Maj: 10034Czerwiec: 1574
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 13289Luty: 14120Marzec: 9885Kwiecień: 9770Maj: 7580Czerwiec: 10453
Lipiec: 10226Sierpień: 8734Wrzesień: 10262Październik: 11614Listopad: 7966Grudzień: 12241
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8728Kwiecień: 5043Maj: 26854Czerwiec: 4871
Lipiec: 5002Sierpień: 22812Wrzesień: 7486Październik: 7864Listopad: 7539Grudzień: 23000
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 17227
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 12637
 3. Rada Gminy
  Wyświetleń: 10742
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 9100
 5. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 7137
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6473
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5819
 8. Rok 2022
  Wyświetleń: 5306
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 5153
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4793
 11. Podatki
  Wyświetleń: 4695
 12. Środowisko
  Wyświetleń: 4440
 13. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4306
 14. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4150
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4090
 16. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 4080
 17. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3771
 18. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 3667
 19. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3585
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 3156
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2913
 22. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 2733
 23. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2680
 24. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2668
 25. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2660
 26. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2278
 27. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2261
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2216
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2133
 30. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 2119
 31. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2064
 32. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2040
 33. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 2019
 34. Budżet
  Wyświetleń: 1994
 35. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 1989
 36. Oświata
  Wyświetleń: 1986
 37. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1942
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1933
 39. Statut gminy
  Wyświetleń: 1849
 40. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1824
 41. Wybory
  Wyświetleń: 1781
 42. Petycje
  Wyświetleń: 1726
 43. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1717
 44. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1699
 45. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1652
 46. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1563
 47. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1516
 48. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1512
 49. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1508
 50. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1497
 51. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1489
 52. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1476
 53. Porady prawne
  Wyświetleń: 1456
 54. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1405
 55. Kontakt
  Wyświetleń: 1394
 56. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1354
 57. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1292
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1254
 59. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1237
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1233
 61. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1220
 62. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1217
 63. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1204
 64. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1203
 65. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1197
 66. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1191
 67. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 1158
 68. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1124
 69. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1115
 70. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1105
 71. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1101
 72. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1088
 73. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1074
 74. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1066
 75. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1065
 76. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1055
 77. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 1048
 78. Raporty
  Wyświetleń: 986
 79. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 978
 80. Kózki
  Wyświetleń: 974
 81. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 965
 82. Trawniki
  Wyświetleń: 954
 83. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 944
 84. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 941
 85. Milice
  Wyświetleń: 940
 86. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 934
 87. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 923
 88. Chrósty
  Wyświetleń: 918
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 914
 90. Rok 2023
  Wyświetleń: 882
 91. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 879
 92. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 875
 93. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 873
 94. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 866
 95. Radoszowy
  Wyświetleń: 860
 96. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 833
 97. Urbanowice
  Wyświetleń: 820
 98. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 820
 99. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 814
 100. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 808
 101. Dobrosławice
  Wyświetleń: 804
 102. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 800
 103. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 797
 104. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 795
 105. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 794
 106. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 786
 107. Gościęcin
  Wyświetleń: 784
 108. Jakubowice
  Wyświetleń: 783
 109. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 783
 110. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 777
 111. Ostrożnica
  Wyświetleń: 768
 112. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 763
 113. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 763
 114. Dobieszów
  Wyświetleń: 762
 115. Grodzisko
  Wyświetleń: 751
 116. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 750
 117. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 742
 118. Mierzęcin
  Wyświetleń: 741
 119. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 729
 120. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 719
 121. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 719
 122. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 715
 123. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 709
 124. Ucieszków
  Wyświetleń: 708
 125. Maciowakrze
  Wyświetleń: 690
 126. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 670
 127. Borzysławice
  Wyświetleń: 669
 128. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 665
 129. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 663
 130. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 660
 131. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 655
 132. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 639
 133. Przedborowice
  Wyświetleń: 635
 134. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 622
 135. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 616
 136. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 615
 137. Naczęsławice
  Wyświetleń: 611
 138. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 596
 139. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 563
 140. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 551
 141. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 549
 142. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 548
 143. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 528
 144. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 525
 145. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 517
 146. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 504
 147. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 495
 148. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 485
 149. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 485
 150. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 482
 151. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 461
 152. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 451
 153. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 447
 154. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 440
 155. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 432
 156. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 402
 157. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 395
 158. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 387
 159. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 382
 160. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 378
 161. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 373
 162. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 372
 163. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 369
 164. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 367
 165. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 364
 166. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 358
 167. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 358
 168. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 356
 169. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 347
 170. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 344
 171. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 339
 172. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 338
 173. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 332
 174. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 330
 175. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 329
 176. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 327
 177. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 319
 178. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 319
 179. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 319
 180. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 317
 181. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 290
 182. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 290
 183. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 287
 184. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 287
 185. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 286
 186. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 278
 187. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 276
 188. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 270
 189. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 263
 190. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 261
 191. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 251
 192. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 248
 193. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 247
 194. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 240
 195. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 238
 196. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 231
 197. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 230
 198. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 228
 199. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 211
 200. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 211
 201. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 211
 202. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 206
 203. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 205
 204. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 204
 205. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 199
 206. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 198
 207. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 197
 208. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 197
 209. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 196
 210. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 188
 211. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 174
 212. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 172
 213. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 171
 214. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 171
 215. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 146
 216. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 146
 217. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 127
 218. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 111
 219. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 110
 220. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 97
 221. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE URBANOWICE
  Wyświetleń: 87
 222. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 81
 223. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 78
 224. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 73
 225. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 65
 226. PETYCJE 2023
  Wyświetleń: 64
 227. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 62
 228. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 62
 229. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 56
 230. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 50
 231. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 41
 232. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 40
 233. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 11